Program In Vitro bez Ryzyka - Twoja szansa na zdrowe dziecko. x

Pierwsza metoda polega na namnożeniu DNA z jednej pobranej komórki zarodka, a następnie zbadaniu, czy materiał genetyczny jest prawidłowy, czy nie. Tą drogą można wyselekcjonować nieprawidłowe komórki, posiadające uszkodzone (zmutowane) geny. Dzięki temu można zbadać, czy zarodek nie jest obciążony np. mukowiscydozą, hemofilią, dystrofią mięśniową.

Druga metoda pozwala na zbadanie chromosomów komórki, ich jakości i ilości. Prawidłowy plemnik i komórka jajowa posiadają po 23 chromosomy (22 chromosomy autosomalne i 1 chromosom płci). Jest to tzw. haploidalna liczba chromosomów. Po połączeniu się komórki jajowej i plemnika dochodzi do podwojenia materiału genetycznego, tak więc zdrowy zarodek posiada już 46 chromosomów (tyle samo co każda komórka somatyczna człowieka). Czasami zdarza się, że komórka lub plemnik nie posiadają właściwej liczby chromosomów lub podczas łączenia doszło do błędów, wówczas powstający zarodek będzie również nieprawidłowy genetycznie. Może posiadać za mało lub za dużo chromosomów pochodzących od matki lub ojca. Mamy wtedy do czynienia np. z tzw. monosomią (brak jednego chromosomu płci – zespół Turnera) lub z trisomią (trisomia 21 chromosomu – zespół Downa). diagnostyka preimplantacyjna z zastosowaniem techniki FISH pozwala na określenie ilości kopii chromosomów w badanym zarodku.

Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku

zespołu Patau

Pojedyncza, prawidłowa komórka zarodka, płeć męska. Widoczne sygnały fluorescencyjne dla chromosomów: 13 (czerwony), 18 (błękitny) i 21 (zielony) oraz chromosomów X (fioletowy) i Y (żółty)

Pojedyncza, prawidłowa komórka zarodka, płeć męska. Widoczne sygnały fluorescencyjne dla chromosomów: 13 (czerwony), 18 (błękitny) i 21 (zielony) oraz chromosomów X (fioletowy) i Y (żółty)

zoom-01

zoom-02DOBRE

zoom-03
Ojciec jest nosicielem - Widoczne chromosomy metafazowe z sygnałami fluorescencyjnymi dla telomerów chromosomów 13 (czerwony) i 14 (zielony). Nosicielstwo translokacji robertsonowskiej chromosomu 13 i 14. W górnym, lewym rogu zdjęcia widoczny chromosom pochodny der (13;14). W takim przypadku istnieje ryzyko wystąpienia u potomstwa trisomii chromosomu 13 (zespołu Patau)

Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku zespołów

Downa, Patau, Edwardsa, Turnera i Klinefeltera.

zoom-09
Pojedyncza, prawidłowa komórka zarodka, płeć męska. Widoczne sygnały fluorescencyjne dla chromosomów: 13 (czerwony), 18 (błękitny) i 21 (zielony) oraz chromosomów X (fioletowy) i Y (żółty)

zoom-10
Pojedyncza, prawidłowa komórka zarodka, płeć żeńska. Widoczne sygnały fluorescencyjne dla chromosomów: 13 (czerwony), 18 (błękitny) i 21 (zielony) oraz chromosomów X (fioletowy).
zoom-11
Ryzyko wystąpienia zespołu Patau (trisomii chromosomu 13). Widoczne 3 sygnały fluorescencyjne dla chromosomu 13 (czerwony).
zoom-12
Ryzyko wystąpienia zespołu Downa (trisomii chromosomu 21). Widoczne 3 sygnały fluorescencyjne dla chromosomu 21 (zielony)
Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku

określenia ryzyka poronień

zoom-04
Prawidłowa pojedyncza komórka z zarodka. Widoczne sygnały dla chromosomów 13 (czerwony), 16 (błękitny), 18 (fiolet), 21 (zielony), 22 (żółty).
zoom-05
Prawidłowa pojedyncza komórka z zarodka. Widoczne sygnały dla chromosomów 13 (czerwony), 16 (błękitny), 18 (fiolet), 21 (zielony), 22 (żółty).

zoom-06
Trisomia 13 i 21 chromosomu. Widoczne 3 sygnały fluorescencyjne dla chromosomów 13 (czerwony) i 21 (zielony). Ryzyko wystąpienia zespołu Patau, Downa.

zoom-07
Trisomia 16 chromosomu. Widoczne 3 sygnały fluorescencyjne dla chromosomów 16 (błękitny). Wysokie ryzyko poronienia.

zoom-08
Trisomia 18 chromosomu. Widoczne 3 sygnały fluorescencyjne dla chromosomów 18 (fioletowy). Wysokie ryzyko poronienia lub wystapienia zespołu Edwardsa


© 2013 - In Vitro bez Ryzyka - INVICTA. Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA. Wszelkie prawa zastrzeżone. - www.klinikainvicta.pl